22884000 - 021
کلارینت یک واحد تولید مستربچ در عربستان سعودی راه اندازی کرد.

کلارینت یک واحد تولید مستربچ در عربستان سعودی راه اندازی کرد.

که شرکتی پیشرو در زمینه ی تولیدات مواد شیمیایی و رنگدانه محسوب می شود، یک واحد تولیدی جدید در زمینه ی تولیدات مستربچ را در شهر ینبو کشور عربستان سعودی ایجاد کرده است
۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۸ دي
717
پس از فروش پس گرفته می شود!

پس از فروش پس گرفته می شود!

مصاحبه با آقای مرادعلی امینی نیا موسس یک تجارت خانوادگی موفق و خوشنام در شماره ۲۰۱ مجله بسپار:
۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۸ دي
708
کلارینت یک واحد تولید مستربچ در عربستان سعودی راه اندازی کرد.

کلارینت یک واحد تولید مستربچ در عربستان سعودی راه اندازی کرد.

که شرکتی پیشرو در زمینه ی تولیدات مواد شیمیایی و رنگدانه محسوب می شود، یک واحد تولیدی جدید در زمینه ی تولیدات مستربچ را در شهر ینبو کشور عربستان سعودی ایجاد کرده است
۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۸ دي
637
مهدی امینی، مدیرعامل شرکت بازرگانی رنگ چی شیمی

مهدی امینی، مدیرعامل شرکت بازرگانی رنگ چی شیمی

امینی می گوید، به نظر بنده بزرگترین ویژگی این نمایشگاه حضور متخصصین ، صاحبان صنایع و دانشجویان در کنار تامین کنندگان مواد اولیه و ماشین آلات است که باعث می شود همه چیز حول محور مستربچ و کامپاند متمرکز باشد. بر خلاف نمایشگاه هایی مثل پلاستیک یا کوتینگ شو که مجموعه های متفاوتی را در بر میگیرد، بزرگترین ویژگی این نمایشگاه و کنفرانس مستربچ و کامپاند حضور متخصصین، صاحبان صنایع و دانشجویان در کنار تامین کنندگان مواد اولیه و ماشین آلات است که باعث میشود همه چیز حول محور مستربچ و کامپاند متمرکز باشد.
۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۸ دي
627

آخرین مطالب

کلارینت یک واحد تولید مستربچ در عربستان سعودی راه اندازی کرد.

کلارینت یک واحد تولید مستربچ در عربستان سعودی راه اندازی کرد.

که شرکتی پیشرو در زمینه ی تولیدات مواد شیمیایی و رنگدانه محسوب می شود، یک واحد تولیدی جدید در زمینه ی تولیدات مستربچ را در شهر ینبو کشور عربستان سعودی ایجاد کرده است
پس از فروش پس گرفته می شود!

پس از فروش پس گرفته می شود!

مصاحبه با آقای مرادعلی امینی نیا موسس یک تجارت خانوادگی موفق و خوشنام در شماره ۲۰۱ مجله بسپار:
کلارینت یک واحد تولید مستربچ در عربستان سعودی راه اندازی کرد.

کلارینت یک واحد تولید مستربچ در عربستان سعودی راه اندازی کرد.

که شرکتی پیشرو در زمینه ی تولیدات مواد شیمیایی و رنگدانه محسوب می شود، یک واحد تولیدی جدید در زمینه ی تولیدات مستربچ را در شهر ینبو کشور عربستان سعودی ایجاد کرده است
مهدی امینی، مدیرعامل شرکت بازرگانی رنگ چی شیمی

مهدی امینی، مدیرعامل شرکت بازرگانی رنگ چی شیمی

امینی می گوید، به نظر بنده بزرگترین ویژگی این نمایشگاه حضور متخصصین ، صاحبان صنایع و دانشجویان در کنار تامین کنندگان مواد اولیه و ماشین آلات است که باعث می شود همه چیز حول محور مستربچ و کامپاند متمرکز باشد. بر خلاف نمایشگاه هایی مثل پلاستیک یا کوتینگ شو که مجموعه های متفاوتی را در بر میگیرد، بزرگترین ویژگی این نمایشگاه و کنفرانس مستربچ و کامپاند حضور متخصصین، صاحبان صنایع و دانشجویان در کنار تامین کنندگان مواد اولیه و ماشین آلات است که باعث میشود همه چیز حول محور مستربچ و کامپاند متمرکز باشد.