22884000 - 021
  • در صورت دریافت چنین پیامکی مراتب را جهت پیگرد قانونی به فروشگاه اطلاع دهید. همچنین سامانه پیامکی وضعیت پردازش سفارش یا رویدادها، خدمات و خدمات ویژه را به اطلاع کاربران می‌رساند و بدیهی است که امکان دریافت پیام‌های شما از طریق این شماره وجود ندارد.
  • توجه داشته باشید که 10004000900200 تنها شماره ای است که از طریق آن برای کاربران و مشتریان خود پیامک ارسال می کند. بنابراین ارسال هرگونه پیامک با هر شماره دیگری تخلف و سوء استفاده است

پرسنل