22884000 - 021

شرایط گارانتی رنگچی چگونه است؟

خلاصه

امروزه توجه به کیفیت کالا از مهمترین وظایف فروشندگان کالا است و خدمات پس از فروش ضامن حفظ این کیفیت می باشد .مجموعه رنگ چی با توجه به اهمیت این موضوع بر خدمات برتر برای خانواده مشتریان خود تاکید دارد.در همین راستا رنگ چی وظیفه دارد در اسرع وقت، با دقت و مشتری مداری که لازمه کار خدماتی است به مشتریان خود پاسخگو باشد.

۱۴۰۱ شنبه ۱ بهمن
53
شرایط گارانتی رنگچی چگونه است؟

امروزه توجه به کیفیت کالا از مهمترین وظایف فروشندگان کالا است و خدمات پس از فروش ضامن حفظ این کیفیت می باشد .

مجموعه رنگ چی با توجه به اهمیت این موضوع بر خدمات برتر برای خانواده مشتریان خود تاکید دارد.

در همین راستا رنگ چی وظیفه دارد در اسرع وقت، با دقت و مشتری مداری که لازمه کار خدماتی است به مشتریان خود پاسخگو باشد.