22884000 - 021

کلارینت یک واحد تولید مستربچ در عربستان سعودی راه اندازی کرد.

خلاصه

که شرکتی پیشرو در زمینه ی تولیدات مواد شیمیایی و رنگدانه محسوب می شود، یک واحد تولیدی جدید در زمینه ی تولیدات مستربچ را در شهر ینبو کشور عربستان سعودی ایجاد کرده است

۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۸ دي
716
کلارینت یک واحد تولید مستربچ در عربستان سعودی راه اندازی کرد.

شرکت Clariant که شرکتی پیشرو در زمینه ی تولیدات مواد شیمیایی و رنگدانه محسوب می شود، یک واحد تولیدی جدید در زمینه ی تولیدات مستربچ را در شهر ینبو کشور عربستان سعودی ایجاد کرده است. این شرکت تولیدی زیر مجموعه ی یک پروژه ی مشترک بین شرکت Clariant و شرکت Rowad می باشد. این شرکت یک تولیدکننده ی محصولات پلاستیکی در خاور میانه بوده و بخشی از Tasnee شناخته می شود. در واقع Tasnee دومین شرکت بزرگ صنعتی عربستان محسوب می شود.

شرکت Clariant که شرکتی پیشرو در زمینه ی تولیدات مواد شیمیایی و رنگدانه محسوب می شود، یک واحد تولیدی جدید در زمینه ی تولیدات مستربچ را در شهر ینبو کشور عربستان سعودی ایجاد کرده است. این شرکت تولیدی زیر مجموعه ی یک پروژه ی مشترک بین شرکت Clariant و شرکت Rowad می باشد. این شرکت یک تولیدکننده ی محصولات پلاستیکی در خاور میانه بوده و بخشی از Tasnee شناخته می شود. در واقع Tasnee دومین شرکت بزرگ صنعتی عربستان محسوب می شود.